Nr.

Pavadinimas

Kaina 
(€)

1a

Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas

2.20

1.1a

Įvadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas

2.20

 2.1a

 Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas

 2.20

2.2a

Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas

2.20

3a

Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnalas

2.20

3.1a

Incidentų registravimo žurnalas

2.20

7a

Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas

2.20

13a

Darbo sutarčių registravimo žurnalas

2.20

20a

Įvadinių (bendrų) civilinės saugos instruktavimų registravimo žurnalas

2.20

23a

Akcininkų registravimo žurnalas

2.20

23.1a

Operacijų akcijomis registravimo žurnalas

2.20

27a

Veikiančių elektros įrenginių rejestras

2.20

29a

Įsakymų registras

2.20

30a

Patalpų apžiūros prieš uždarant žurnalas

2.20

31a

Valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų žurnalas

2.20

32a

Nurodymų registravimo ir įforminimų įforminimo žurnalas

2.20

 

 

 

 

 

 

 

36a

Gautų dokumentų registras

2.20

37a

Siunčiamųjų dokumentų registras

2.20

41a

Moksleivių nelaimingų atsitikimų registravimo žurnalas

2.20

42a

Pirminės atliekų apskaitos žurnalas

4.00

 42.1a Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto pirminės atliekų apskaitos    žurnalas

 4.00

49a

Vidaus dokumentų registras

2.20

50a

Pareiginių instrukcijų registravimo žurnalas

2.20

51a

Statinio techninės priežiūros žurnalas (2005-01-01)

4.00

51.1a

Statinio techninis energetinis pasas

4.00

52a

Paskyrų-leidimų išdavimo žurnalas

2.20

55a

Darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnalas

2.20

 

 

 

60a

Darbuotojų supažindinimo su darbo tvarkos taisyklėmis registravimo žurnalas


LiveZilla Live Chat Software