UAB „Dokrinas” organizuoja žinių tikrinimą LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka.
Mokymo įstaigos vadovo įsakymu sudaroma ne mažiau kaip 3 asmenų žinių tikrinimo komisija. Žinių tikrinimo komisijos pirmininkas yra Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įgaliotas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inspektorius. Žinios tikrinamos testu, kuriame yra 40 klausimų iš mokymo programos. Testas sudaromas, jo klausimai ir teisingi atsakymai skelbiami Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka. Testas laikomas išlaikytu, jeigu teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 75 procentus pateiktų klausimų. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, kuris neišlaiko testo, žinios pakartotinai gali būti tikrinamos ne anksčiau kaip po 2 kalendorinių dienų. Darbdaviui, darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, išlaikiusiam testą, mokymo įstaiga tą pačią dieną išduoda pažymėjimą, kuriame nurodomas mokymo įstaigos pavadinimas ir juridinio asmens kodas, pažymėjimo išdavimo data, mokymo programos pavadinimas, asmens, kurio žinios patikrintos, vardas ir pavardė, gimimo data ir mokymo įstaigos vadovo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, parašas.

LiveZilla Live Chat Software