Vertiname įvairias situacijas kai reikia nustatyti kokį poveikį aplinkai daro tam tikras veiksnys. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas tai planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, poveikio sveikatai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas. PVSV gali būti sudėtinė Poveikio aplinkai vertinimo dalis arba atliekama atskirai.


LiveZilla Live Chat Software