UAB „Dokrinas” rengia CIVILINĖS saugos mokymus ir dokumentaciją, civilinės saugos ženklus: 1. Civilinės saugos mokymus darbuotojams; 2. Stalo civilinės saugos pratybas; 3. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planus; 4. Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planus; 5. Civilinės saugos įvadinės instrukcijas; 6. Civilinės saugos ženklus. Civilinės saugos mokymas ir praktinių įgūdžių tikrinimas atliekamas pagal „Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų tipinę civilinės saugos mokymo programą". Mūsų lektoriai atitinka teisės aktuose nustatytus civilinės saugos lektoriams reikalavimus. Darbuotojų (tarnautojų) civilinės saugos mokymui darbo vietose turi būti skiriama kasmet ne mažiau kaip 2 valandos, jeigu juridinis asmuo turi arba privalo parengti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. Visi juridiniai asmenys (nepriklausomai nuo teisinio status) turintys arba privalantys turėti ir suderinti ekstremaliųjų situacijų valdymo planus - turi pareiga organizuoti ir darbuotojų (valstybės tarnautojų) civilinės saugos pratybas: 1) funkcines pratybas – kas du metus; 2) stalo pratybas – vieną kartą per metus, išskyrus tuos metus, kai rengiamos funkcinės pratybos. Civilinės saugos klausimais prašome kreiptis  tel. +370 671 62287.

LiveZilla Live Chat Software