Rengiame Kontingentų pažymas profilaktiniams sveikatos tikrinimams pagal paskutinius rizikos veiksnius (kenksmingus faktorius). Parenkame profesijos, pareigų kenksmingus faktorius, rašomus į asmens medicininę knygelę. Mūsų profesinės sveikatos specialistas, turintis ilgalaikę patirtį, kontingento pažymą Jums paruoš nedelsiant.

Teisės aktai: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363219&p_query=&p_tr2=2

Senos kontingentų pažymos pavyzdys (netinkamas). Jei tokį turite – nedelsiant kreipkitės į mus.


LiveZilla Live Chat Software