Tėisines paslaugos

30-11-2015, 17:35

Nustatytų baudų pakeitimas nemokamais viešaisiais darbais arba areštu kai asmuo neturi turto, į kurį gali būti nukreiptas baudos išieškojimas.
turto paveldėjimo sutvarkymas:
 • atstovavimas visų instancijų teismuose nagrinėjant ginčus, kylančius iš paveldėjimo
 • konsultacijos dėl testamentų sudarymo;
 • konsultacijos dėl testamentų sudarymo;
 • konsultacijos dėl palikimo priėmimo;
 • testamento pripažinimas negaliojančiu;
 • praleisto termino palikimui priimti atnaujinimas;
 • ginčų tarp įpėdinių sprendimas, ginčų su palikėjo kreditoriais sureguliavimas, paveldėto turto padalijimas (atidalijimas), kitokių paveldėjimo reikalų tvarkymas.
 
 
 
 


Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

30-11-2015, 14:49

Vertiname įvairias situacijas kai reikia nustatyti kokį poveikį aplinkai daro tam tikras veiksnys. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas tai planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, poveikio sveikatai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas. PVSV gali būti sudėtinė Poveikio aplinkai vertinimo dalis arba atliekama atskirai.Konsultavimas neįgalumo klausimais

30-11-2015, 14:48

Būna tokių situacijų kai nuvykus pas gydytoją jis neranda, nieko dėl ko būtų galima nustatyti neįgalumą. Atvykus pas mus konsultuojame dėl įvairiausių negalavimų ir nukreipiame pas reikiamą gydytoją.


Profesinės ligos konsultavimas

30-11-2015, 14:48

PROFESINĖ LIGA

Profesinė liga- darbuotojo sveikatos sutrikimas dėl kenksmingo darbo aplinkos veiksnio/-ių poveikio.

Profesinę ligą sukelia

1). pvz., stuburo išvaržą/-as, tunelinį sindromą, epikondilitą - įtampos, ergonominiai veiksniai: sunkių krovinių nešimas, kėlimas, stumimas, traukimas, tempimas, daugkartiniai pasikartojantys stereotipiniai įvairių raumenų grupių judesiai, nepatogi darbo poza),

2) ausų ligas (kochlearinį neuritą, prikurtimą) – triukšmas darbe, polineuropatiją – rankas ar visa kūną veikianti vibracija (fizikiniai veiksniai);

3)plaučių lėtinį obstrukcinį bronchitą – cheminės medžiagos, dulkės, biologiniai veiksniai darbe.

KĄ DARYTI?

1.Jei sveikatą praradote darbe (statybose, siuvykloje, medienos apdirbimo arbametalo apdirbimo įmonėje, maisto gamybos įmonėje, žemės ūkyje, kt.) turite kreiptis į savo gydytoją. Jis turėtų Jus nusiųsti darbo medicinos gydytojo (DMG) konsultacijai. DMG, įtaręs profesinę ligą, išsiųs VDI, darbdaviui ir SODRAI pranešimą apie įtariamą profesinę ligą.

2. Jeigu Jums įtarta lėtinė profesinė liga, per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie įtariamą profesinę ligą užpildymo, Valstybinei darbo inspekcijai turėsite pateikti laisvos formos DARBINĖS VEIKLOS APRAŠYMĄ ir turimus dokumentus apie darbinės veiklos metu atliktas darbo funkcijas ir darbo metu veikusius kenksmingus veiksnius. DARBINĖS VEIKLOS APRAŠYMO UŽPILDYMO/KONSULTACIJŲ KLAUSIMAIS KREIPKITES Į MŪSŲ PROFESINĖS SVEIKATOS EKSPERTĄ (tel. +370 5 2778856), kuris padės Jums surinkti įrodymus, būtinus profesinės ligos patvirtinimui.

 

2016 m. 01-03 mėn. Lietuvoje patvirtinta 85 profesinių ligų atvejų

(šalt. http://www.hi.lt/uploads/pdf/padaliniai/PLR/Uz%202016%20m.%20I%20ketv.-internet.pdf).

 
Konsultuojame ir rašome darbinės veiklos aprašymą. Profesinė liga nustatoma kai pripažintas ūmus ar lėtinis darbuotojo sveikatos sutrikimas, kurį sukėlė vienas ar daugiau kenksmingų ar pavojingų darbo aplinkos veiksnių.


Leidimai higienos pasai

30-11-2015, 14:44

UAB „Dokrinas" sutvarko leidimą – higienos pasą, apgyvendinimo (viešbučiai, hosteliai, moteliai ir t.t.) ir grožio (plaukų, veido, kūno bei nagų priežiūros) paslaugų tiekėjams:

 • paruošia reikiamus dokumentus visuomeninės sveikatos centrui;
 • atlieka veiklos, patalpų analizę ir paruošia projektą bei reikiamų dokumentų sąrašą;
 • dalyvauja visuose etapose ruošiant ir tvarkant dokumentus;
 • gauna reikiamus dokumentus (kaimynų sutikimai);
 •  įstatymų nustatyta tvarka suderina projektą ir gauna leidimą;
 • konsultuoja visais klausimais susijusiais su leidimu;
 • atlieka vidinį auditą pusės metu laikotarpyje po leidimo gavimo;


Alkoholio ir tabako licencijų

30-11-2015, 14:43

Rašome prašymus, alkoholio ar tabako licencijai gauti, bei gauname licenciją anksčiau negu nurodyta.


Maisto subjekto tvarkymo pažymėjimas

30-11-2015, 14:42

Konsultuojame ir parengiame maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą reikalingą viešojo maitinimo įmonėms.
Dauguma kavinių turi maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą tik gamybai ir prekybai. Tačiau remiantis rinkos duomenimis dauguma klientų nori, jog maistas būtų pristatytas į vietą (į darbą, namus).  Norint užsiimti tokia veikla reikalingas maisto tvarkymo subjekto pažymėjimo papildymas. Mūsų įmonė padeda sutvarkyti  formalumus, susijusius su maisto išvežimui reikalingu leidimu.


Vidaus auditas

30-11-2015, 14:41

Atliekame vidaus auditą viešojo maitinimo įmonėse.

Patikrinime objektą, remiantis Lietuvos higienos normomis (HN) bei ES reglamentais;
Surasime trūkumus, bei pateiksime sprendimus.

 

 
Kenkėjų kontrolė

30-11-2015, 14:35

UAB „Dokrinas" – licencijuota įmonė, turinti teisę atlikti deratizacijos, dezinsekcijos, dezinfekcijos darbus visoje Lietuvoje, siūlome savo paslaugas. Darbe naudojame sertifikuotus preparatus  nustatyta teisės aktų tvarka, autorizuotas priemones ir medžiagas. Aptarnaujame valstybines ir privačias įstaigas. Dirbame su valgyklomis,globos namais, viešbučiais, kaimo turizmo sodybomis, darželiais, mokyklomis Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Utenoje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Tauragėje ir kituose miestuose.

UAB „Dokrinas” vystydamas veiklą kenkėjų kontrolės srityje siūlo kenkėjų kontrolės priežiūros sprendimus. Visos mūsų teikiamos paslaugos yra efektyvios.Informuojame,kad esame jauna kompanija, dėl to paslaugų kainos pas mus nėra aukštos, o paslaugų kokybė ne prastesnė nei kitų licencijuotų įstaigų. Turime stiprią motyvacinę ir materialinę bazę, tiesiogines sutartis su tiekėjais, naikiname ir atliekame kenkėjų priežiūros paslaugas klientui prieinamomis neaukštomis kainomis.
 
Civilinės, Priešgaisrinės saugos

30-11-2015, 14:20

UAB „Dokrinas” rengia CIVILINĖS saugos mokymus ir dokumentaciją, civilinės saugos ženklus:1. Civilinės saugos mokymus darbuotojams; 2. Stalo civilinės saugos pratybas; 3. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planus; 4. Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planus; 5. Civilinės saugos įvadinės instrukcijas; 6. Civilinės saugos ženklus. Civilinės saugos mokymas ir praktinių įgūdžių tikrinimas atliekamas pagal „Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų tipinę civilinės saugos mokymo programą". Civilinės saugos klausimais prašome kreiptis  tel. +370 671 62287.
 
 UAB „Dokrinas” vykdo PRIEŠGAISRINĖS saugos srityje šiuos darbus: 1. Organizuoja priešgaisrinės saugos mokymus darbuotojams (teorinius ir praktinius) pagal gaisrinės saugos mokymo programą. Po mokymų darbuotojai turės teorinių žinių apie medžiagų degumą, pagrindines gaisrų priežastis, pagrindinius priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus teritorijos priežiūrai, statiniams, atskiriems pastatams ir patalpoms, elektros įrenginiams; šildymui ir vėdinimui; technologiniams procesams; pavojingų medžiagų transportavimui, medžiagų sandėliavimui; statybos darbams; ugnies darbams; gaisrinę įrangą ir jos naudojimo ypatumus, gaisrų gesinimo sistemas, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemas, pirmines gaisro gesinimo priemones; veiksmus kilus gaisrui ir darbuotojų teises ir pareigas priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybę už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus; 1. Priešgaisrinės saugos mokymus darbdaviams pagal 8 val. Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą. Išduodami Priešgaisrinės saugos pažymėjimai. 2. Rengia evakuacijos planus; priešgaisrinės saugos instrukcijas ir įsakymus, žurnalus; 3. Prekiauja priešgaisrinės saugos ženklais. 4. Parduoda priešgaisrinės saugos priemones, gesintuvus, nedegius audeklus; 5. Organizuoja priešgaisrinės saugos signalizacijos, dūmų daviklių patikrą; 6. Organizuoja gesintuvų patikrą (visų tipų gesintuvus) - mašininių arba esančių patalpose. Norint praeiti transporto priemonės techninę apžiūrą, gesintuvas esantis transporto priemonėje privalo būti patikrintas. Priešgaisrinės saugos klausimais prašome kreiptis tel. +370 672 68167 (nuo 8.00 iki 17.00 val.), el. paštu dokrinas@gmail.com
 
 
 
 


Template not found: /templates/dokrinas/navigation.tpl
LiveZilla Live Chat Software